Εκτύπωση

Καλωδίωση Δικτύου Υπολογιστών & Καλωδίωση Τηλεφωνικού Δικτύου
Η Gtsystems παρέχει υπηρεσίες για μελέτη και εγκατάσταση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας σας. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε με επιτυχία και οικονομικά την καλωδίωση των γραφείων σας για το δίκτυο υπολογιστών. Η καλωδίωση περιλαμβάνει τον τερματισμό του σύρματος σε πρίζες στο γραφείο και στον πίνακα τερματισμού καλωδίων στο δωμάτιο εξοπλισμού.

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών:

Το WiFi HotSpot είναι ένα ευρύ δίκτυο σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα. Έχουμε υλοποιήσει εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Κρήτη.

Η υπηρεσία WiFi HotSpot δίνει την δυνατότητα στους πελάτες-επισκέπτες της επιχείρησης σας να συνδεθούν απλά και γρήγορα στο internet απολαμβάνοντας υψηλές ταχύτητες και μέγιστη ασφάλεια.
 
Η υπηρεσία WiFi HotSpot αφορά στην δημιουργία και την συνολική υποστήριξη λειτουργίας των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (WiFi HotSpots)
 
   
WiFi HotSpot ιδανική λύση για χώρους υψηλής επισκεψιμότητας όπως:
 
Ξενοδοχεία – café/Bar – Εστιατόρια – Επιβατικούς Σταθμούς – Μαρίνες - Αθλητικά Κέντρα – Camping – Εκθεσιακούς / Συνεδριακούς χώρους πολυχώρους – Μουσεία κλπ
   
WiFi HotSpot Community
 
Κεντρική φιλοσοφία της υπηρεσίας WiFi HotSpot είναι η γρήγορη και συνεχής ανάπτυξη του δικτύου HotSpot παρέχοντας την ίδια υψηλής ποιότητας υπηρεσία στους τελικούς χρήστες  σε όλα τα WiFi HotSpots.
   
WiFi HotSpot Quality of Service
 
Η σταθερή και υψηλής ποιότητας υπηρεσία που παρέχει το σύνολο των WiFi HotSpot διασφαλίζεται με την συνεχή εποπτεία όλων των σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας μέσω κεντρικής πλατφόρμας ελέγχου και διαχείρισης.
   
WiFi HotSpot Roaming Service
 
Σημαντική προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας WiFi HotSpot είναι η δυνατότητα του τελικού χρήστη να κάνει χρήση της πρόσβασης του σε οποιοδήποτε WiFi HotSpot.