Εκτύπωση

Η ανάγκη για προστασία και επιτήρηση σε κάθε χώρο έχει
καταστήσει τα συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης πλέον αναγκαία.
Η GTSystems καλύπτει ολόκληρο το φάσμα απαιτήσεων και είναι σε θέση να εξοπλίσει με Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV)
οικίες και καταστήματα, μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και χώρους υψίστης ασφαλείας. 

Διατίθενται στις μελέτες μας κάμερες και καταγραφικά από διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές,
με μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Επιγραμματικά
αναφέρουμε: