Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα

Η εταιρεία μας υλοποιεί Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα με χρήση κοινού Υπολογιστή και της ενσύρματης – ασύρματης υφιστάμενης υποδομής.

Τηλεπικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών από απόσταση…

Η καλωδιακή υποδομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις υποδομές μιας οργάνωσης και εξυπηρετεί το τηλεφωνικό κέντρο…

Οι πάροχοι τηλεφωνίας που υπάρχουν δίνουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και τιμοκαταλόγων για κλήσεις σε κινητά…

Η σύγχρονη εποχή επιβάλει τη συνεχή κίνηση του κάθε στελέχους μιας επιχείρησης σε διάφορα μέρη όπως…

Οι τηλεπικοινωνίες στις μέρες μας χρησιμοποιούν ως μέσο το Ιντερνετ το οποίο έχει συγκεριμένους κανόνες και τρόπους λειτουργίας…

Θα θέλατε να σας συμβουλέψουμε για την επιχείρηση σας;