Ενσύρματα Δίκτυα

Παρέχουμε υπηρεσίες για μελέτη και εγκατάσταση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας σας. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε με επιτυχία και οικονομικά την καλωδίωση των γραφείων σας για το δίκτυο υπολογιστών. Η καλωδίωση περιλαμβάνει τον τερματισμό του σύρματος σε πρίζες στο γραφείο και στον πίνακα τερματισμού καλωδίων στο δωμάτιο εξοπλισμού.

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών:

  • Μελέτη των εγκαταστάσεων σας και παρουσίαση μακετας με το πληρες σχέδιο του δικτυου σας
  • Καλωδίωση Τοπικού Δικτύου (LAN)
  • Μετακίνηση καλωδίων, προσθήκη καλωδίων ή και αλλαγές καλωδίων στην υπάρχουσα δομή καλωδίωσης
  • Διάγνωση προβλημάτων καλωδίωσης
  • Καλωδίωση του Διακομιστή/Server σε Rack
  • Καλωδίωση Τηλεφωνικού κέντρου
  • Ανάλυση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών και Σχεδίαση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών
  • Εγκατάσταση Διακομιστή/Server, switch, router και τείχους προστασίας (firewall)
  • Δικτυακή δομή για σημεία ασύρματης πρόσβασης (access points) 802.11 A,B,G και Ν

Θα θέλατε να σας συμβουλέψουμε για την επιχείρηση σας;