Ασύρματα Δίκτυα Wi-Fi

Το WiFi HotSpot είναι ένα ευρύ δίκτυο σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα. Έχουμε υλοποιήσει εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Κρήτη.

Η υπηρεσία WiFi HotSpot δίνει την δυνατότητα στους πελάτες-επισκέπτες της επιχείρησης σας να συνδεθούν απλά και γρήγορα στο internet απολαμβάνοντας υψηλές ταχύτητες και μέγιστη ασφάλεια.

Η υπηρεσία WiFi HotSpot αφορά στην δημιουργία και την συνολική υποστήριξη λειτουργίας των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (WiFi HotSpots)

WiFi HotSpot ιδανική λύση για χώρους υψηλής επισκεψιμότητας όπως:
Ξενοδοχεία – café/Bar – Εστιατόρια – Επιβατικούς Σταθμούς – Μαρίνες – Αθλητικά Κέντρα – Camping – Εκθεσιακούς / Συνεδριακούς χώρους πολυχώρους – Μουσεία κλπ.

  • WiFi HotSpotCommunity
    Κεντρική φιλοσοφία της υπηρεσίας WiFi HotSpot είναι η γρήγορη και συνεχής ανάπτυξη του δικτύου HotSpot παρέχοντας την ίδια υψηλής ποιότητας υπηρεσία στους τελικούς χρήστες  σε όλα τα WiFi HotSpots.
  • WiFi HotSpot Quality of Service
    Η σταθερή και υψηλής ποιότητας υπηρεσία που παρέχει το σύνολο των WiFi HotSpot διασφαλίζεται με την συνεχή εποπτεία όλων των σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας μέσω κεντρικής πλατφόρμας ελέγχου και διαχείρισης.
  • WiFi HotSpot Roaming Service
    Σημαντική προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας WiFi HotSpot είναι η δυνατότητα του τελικού χρήστη να κάνει χρήση της πρόσβασης του σε οποιοδήποτε WiFi HotSpot.

Θα θέλατε να σας συμβουλέψουμε για την επιχείρηση σας;