Δίκτυα & Wi-Fi

Παρέχουμε υπηρεσίες για μελέτη και εγκατάσταση καλωδίωσης δικτύου υπολογιστών που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας σας…

Το WiFi HotSpot είναι ένα ευρύ δίκτυο σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα…

Θα θέλατε να σας συμβουλέψουμε για την επιχείρηση σας;